Follow us on the social network sites for the latest
updates on our projects or so.
 
  Home About Us Service News People Contact   Visitor Web site : 184043 People  
 
   
   
   

  LandDom Design (แลนด์ดอม ดีไซน์)ให้บริการรับสร้างบ้านและออกแบบตกแต่งภายในหลากหลายสไตล์ที่ตอบสนองได้ทุกความต้องการของคุณ โดยทีมงานสปานิกมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ โดยมุ่งเน้นออกแบบบ้านให้เหมาะสมกับรสนิยมของผู้อยู่อาศัย สะท้อนถึงความเป็นตัวตน คำนึงถึงรายละเอียดการใช้งานและความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้ง ประสบการในวงการออกแบบและก่อสร้างมากกว่า 10 ปีทำให้มั่นใจได้ว่า คุณจะได้รับงานที่มีคุณภาพ และได้รับประโยชน์ใช้สอยสูงสุด ภายใต้งบประมาณที่คุณตั้งไว้

  นอกจากนี้ทางเรายังให้บริการให้คำปรึกษาสำหรับท่านลูกค้าที่ต้องการออกแบบบ้านหรือที่อยู่อาศัยให้ดูดีตรงกับความต้องการของท่านได้ พร้อมสามารถให้คำแนะนำเรื่องวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือตกแต่งให้ดูดีสวยงามตามไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยได้

  ในระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจให้ทางเรา ออกแบบและสร้างบ้านให้ ทำให้ทางเรามีกำลังใจที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆมีคุณภาพต่อไป 
   
   
  Copyrights (c) LandDom Design 2013. All rights reserved.